Hest

Pris inkl moms

Vaksine fra                                             663 kr.

Vaksine neste samme eier                  355 kr.

Konsultasjon                                          625 kr

Ultralyd sene                                       1281 kr

Halthetsutredning                                1250 kr

Halthetskontroll                                    625 kr

Rønten oppstart                                 1800 kr

Røntgen per bilde                                 225 kr

Tannrasp inkl sedasjon                        1025 kr

Kastrering av hest                              2563 kr

Kjøring 0- 10 km en vei                       250 kr

Kjøring 10- 20 km en vei                      500 kr