Priser

Smådyr

Pris inkl moms

Vaksine hund                                                     689 kr

Vaksine katt                                                        689 kr

Konsultasjon fra:                                                813 kr.

Kastrere hunnkatt:                                             1900 kr

Kastrere hannkatt                                               1137 kr

id merking                                                           885 kr

id merking ved annet besøk                           650 kr

Tannrens katt inkludert polering                    1213 kr

Tannrens hund inkludert polering       1469(liten)/1875(stor)

HD røntgen                                                        1431 kr

Avliving katt inkl felleskremering                  1022 kr

Avlving hund inkl felleskremering                 1631 kr.