Informasjon om utenlandsreise med dyr

Oppdatert: 13. sep. 2018

Hvis man har tenkt til å ta med dyr til utlandet så er det en del krav som stilles for å få med dyrene tilbake til Norge.


Pass og id merking

 • Det er krav om pass og id merking av dyr ved reise til alle land.

 • Det er ikke krevd pass på katt fra Sverige til Norge, men fra Norge til Sverige må katten ha pass og id merke.

 • Pass og id merke får man ordnet hos dyrlegen.

Rabis vaksine

 • Det er krav om rabis vaksine på alle dyr utenom Sverige

 • Rabis vaksinasjonen er gyldig kun 21 dager etter at den ble utført.

 • Vaksinen må bli utført før 21 til 365 dager før innreise til Norge

Rabis blodprøve

 • EU og listeførte 3. land (mattilsynets hjemmesider) er unntatt blodprøve. Fra alle andre land kreves blodprøven.

 • Blodprøven skal tas minimum 30 dager etter siste rabis vaksine.

 • Det er en venteperiode på 90 dager fra blodprøven ble tatt til innreise til Norge.

 • Rabis vaksinen må repeteres hver 365 dag ellers må ny blodprøve tas.

Behandling av den 3 leddede bendelormen

 • Alle hunder som har vært i utlandet må behandles for den 3 leddede bendelormen.

 • Eneste unntaket for dette er direkte innførsel fra UK, Finland, Malta og Irland.

 • Katter trenger ikke denne behandlingen.

 • Behandlingen må gjøres hos dyrlege og signeres i passet.

Behandling ved hver reise

 • Hunden skal behandles 24 timer til 120 timer før tilbake reise til Norge

 • Fom 1.1.2017 er det ikke mulig å engangsbehandle hunden for korte reiser til utlandet.

Behandling hver 28. dag

 • Om du reiser ofte til utlandet så skal hunden behandles hver 28. dag. Om du ikke skal tilbake så må hunden behandles 28 dager etter at dere kom hjem

Kontroll av papirer ved grensen


Fra ett EU land

 • Skal undersøkes av tollvesenet ved grensen under tollvesenets åpningstider.

 • Ved grensepassering skal dyret og nødvendige papirer vises fram

 • Fra tur kun Sverige er ikke dette ett krav.

Fra ikke EU land

 • Skal sjekkes av mattilsynet ved godkjent renseovergang.

 • Må si ifra til mattilsynet minimun 48 timer før.

Reise med mer enn 5 dyr

 • Det er egne regler for å reise med fler enn 5 dyr selv om det er dine egne.

 • Det kreves veterinærundersøkelse og helsesertiikat innen 24 timer før avreise.

Oppsummering av reglene for de mest besøkte landene


Krav ved innreise til Norge fra Sverige

 • Det er ingen krav til å reise med katt fra Sverige til Norge

 • id merking med chip

 • pass

 • behandling mot revens bendelorm

 • det må attesteres av dyrlege i passet

 • Ved gjennomreise 24- 120 timer før tilbake reise til Norge. Denne må tabletten må gies i Sverige. Om den er behandlet mer enn 24 timer før anbefaler mattilsynet at man gir en tablett når den kommer tilbake til Norge.

 • Alternativt til denne behandlingen er å gi 2 tabletter med forskjellige datoer av veterinær i Norge før utreise og må avsluttes av veterinær i Norge.

 • Ved jevnlig reise er det hver 28. dag.

Krav ved innreise til Norge fra Finland

 • Id merking med chip

 • Pass

 • Rabis vaksine 21 til 365 dager før avreise til Norge

 • Vise fram dyr og pass papirer ved grensen.

Krav om innreise til Norge fra Danmark og Spania

 • Id merking med chip

 • Pass

 • Rabisvaksine 21 til 365 dager før avreise til Norge

 • Behandling mot revens bendelorm 24 til 120 timer før avreise til Norge eller gjenta hver 28. dag.

 • Vise fram dyret og passet for tollvesenet ved grensen

56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle